201807060751994162018/C 259/673492018TC25920180723ET01ETINFO_JUDICIAL20180605505011

Kohtuasi T-349/18: 5. juunil 2018 esitatud hagi – Hauzenberger versus EUIPO (TurboPerformance)


C2592018ET5010120180605ET0067501501

5. juunil 2018 esitatud hagi – Hauzenberger versus EUIPO (TurboPerformance)

(Kohtuasi T-349/18)

2018/C 259/67Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Bittner)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „TurboPerformance“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 16 053 431

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 5. aprilli 2018. aasta otsus asjas R 2206/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.