201807130752004432018/C 268/543462018TC26820180730LV01LVINFO_JUDICIAL20180529454511

Lieta T-346/18: Prasība, kas celta 2018. gada 29. maijā – Advance Magazine Publishers/EUIPO – Enovation Brands (“VOGUE”)


C2682018LV4510120180529LV0054451451

Prasība, kas celta 2018. gada 29. maijā – Advance Magazine Publishers/EUIPO – Enovation Brands (“VOGUE”)

(Lieta T-346/18)

2018/C 268/54Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Advance Magazine Publishers, Inc. (Ņujorka, Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis: T. Alkin, barrister)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Enovation Brands, Inc. (Aventura, Florida, Amerikas Savienotās Valstis)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 12 010 039

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2018. gada 27. marta lēmums lietā R 259/2017-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu daļā, kas attiecas uz Regulas Nr. 2868/95 20. noteikuma 7. punkta c) apakšpunktu un 50. noteikuma 1. punktu;

piespriest otrai procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kuri radušies prasītājai;

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 2868/95 20. noteikuma 7. punkta c) apakšpunkta un 50. noteikuma 1. punkta pārkāpums.