201807130752004432018/C 268/543462018TC26820180730FI01FIINFO_JUDICIAL20180529454511

Asia T-346/18: Kanne 29.5.2018 – Advance Magazine Publishers v. EUIPO – Enovation Brands (VOGUE)


C2682018FI4510120180529FI0054451451

Kanne 29.5.2018 – Advance Magazine Publishers v. EUIPO – Enovation Brands (VOGUE)

(Asia T-346/18)

2018/C 268/54Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja T. Alkin)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Enovation Brands, Inc. (Aventura, Florida, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus – Rekisteröintihakemus nro 12 010 039

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 27.3.2018 asiassa R 259/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 7 kohdan c alakohtaa ja 50 säännön 1 kohtaa koskevin osin;

velvoittaa muun osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 7 kohdan c alakohtaa ja 50 säännön 1 kohtaa on rikottu.