201807130752004432018/C 268/543462018TC26820180730CS01CSINFO_JUDICIAL20180529454511

Věc T-346/18: Žaloba podaná dne 29. května 2018 – Advance Magazine Publishers v. EUIPO – Enovation Brands (VOGUE)


C2682018CS4510120180529CS0054451451

Žaloba podaná dne 29. května 2018 – Advance Magazine Publishers v. EUIPO – Enovation Brands (VOGUE)

(Věc T-346/18)

2018/C 268/54Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Spojené státy) (zástupce: T. Alkin, barrister)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Enovation Brands, Inc. (Aventura, Florida, Spojené státy)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška ochranné známky Evropské unie – Přihláška č. 12 010 039

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 27. března 2018, ve věci R 259/2017-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil část napadeného rozhodnutí týkající se pravidla 20 odst. 7 písm. c)/pravidla 50 odst. 1 nařízení č. 2868/95;

uložil další účastnici řízení náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení pravidla 20 odst. 7 písm. c) a pravidla 50 odst. 1 nařízení č. 2868/95.