201806290621986522018/C 249/543402018TC24920180716LV01LVINFO_JUDICIAL20180531444411

Lieta T-340/18: Prasība, kas celta 2018. gada 31. maijā – Gibson Brands/EUIPO – Wilfer (Ģitāras forma)


C2492018LV4410120180531LV0054441441

Prasība, kas celta 2018. gada 31. maijā – Gibson Brands/EUIPO – Wilfer

(Ģitāras forma)

(Lieta T-340/18)

2018/C 249/54Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gibson Brands, Inc. (Našvila, Tenesija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāve: K. Hughes, Solicitor, A. Renck un C. Stöber, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīme (Ģitāras forma) – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 9 179 953

Process EUIPO: atcelšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 8. marta lēmums lietā R 415/2017-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājam un otrai procesa Apelācijas padomē dalībniecei, ja tā iestāsies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkta, skatot to kopā ar 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 52. panta 2. punkta, lasot to kopsakarā ar 7. panta 3. punktu, pārkāpums.