201806290621986522018/C 249/543402018TC24920180716ET01ETINFO_JUDICIAL20180531444411

Kohtuasi T-340/18: 31. mail 2018 esitatud hagi – Gibson Brands versus EUIPO – Wilfer (Kitarri kuju)


C2492018ET4410120180531ET0054441441

31. mail 2018 esitatud hagi – Gibson Brands versus EUIPO – Wilfer (Kitarri kuju)

(Kohtuasi T-340/18)

2018/C 249/54Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Gibson Brands, Inc. (Nashville, Tennessee, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: solicitor K. Hughes, advokaadid A. Renck ja C. Stöber)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: ELi ruumiline kaubamärk (Kitarri kuju) – ELi kaubamärk nr 9 179 953

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 8. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 415/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud väljakostjalt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas, juhul kui viimane menetlusse astub.

Väited

Rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti a koosmõjus artikli 7 lõike 1 punktiga b;

rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 52 lõiget 2 koosmõjus artikli 7 lõikega 3.