201806290571986502018/C 249/533342018TC24920180716CS01CSINFO_JUDICIAL20180531434421

Věc T-334/18: Žaloba podaná dne 31. května 2018 – Bodegas Altun v. EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN)


C2492018CS4310120180531CS0053431442

Žaloba podaná dne 31. května 2018 – Bodegas Altun v. EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN)

(Věc T-334/18)

2018/C 249/53Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Španělsko) (zástupce: J. Oria Sousa-Montes, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky EU ANA DE ALTUN – Přihláška č. 11 860 913

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 14.3.2018 ve věci R 173/2018-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané důvody

Porušení čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001.