201806290571986502018/C 249/533342018TC24920180716BG01BGINFO_JUDICIAL20180531434421

Дело T-334/18: Жалба, подадена на 31 май 2018 г. — Bodegas Altun/EUIPO — Codorníu (ANA DE ALTUN)


C2492018BG4310120180531BG0053431442

Жалба, подадена на 31 май 2018 г. — Bodegas Altun/EUIPO — Codorníu (ANA DE ALTUN)

(Дело T-334/18)

2018/C 249/53Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Испания) (представител: J. Oria Sousa-Montes, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят пред Общия съд

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словните елементи „ANA DE ALTUN“ — заявка за регистрация № 11 860 913

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 14 март 2018 г. по преписка R 173/2018-1

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.