201807130562004392018/C 268/493252018TC26820180730FI01FIINFO_JUDICIAL20180528404121

Asia T-325/18: Kanne 28.5.2018 – VI.TO. v. EUIPO — Bottega (Vaaleanpunaisen pullon muoto)


C2682018FI4010120180528FI0049401412

Kanne 28.5.2018 – VI.TO. v. EUIPO — Bottega (Vaaleanpunaisen pullon muoto)

(Asia T-325/18)

2018/C 268/49Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Italia) (edustaja: asianajaja L. Giove)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Sandro Bottega (Colle Umberto, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kolmiulotteinen (vaaleanpunaisen pullon muoto) – EU-tavaramerkki nro 12 309 795

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.3.2018 asiassa R 1037/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä hylkäämisperustetta on arvioitu virheellisesti

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i), ii) ja iii) alakohdassa säädettyä hylkäämisperustetta on arvioitu virheellisesti