201807060551993972018/C 259/613242018TC25920180723LV01LVINFO_JUDICIAL20180528464611

Lieta T-324/18: Prasība, kas celta 2018. gada 28. maijā – VI.TO./EUIPO – Bottega (Zelta pudeles forma)


C2592018LV4610120180528LV0061461461

Prasība, kas celta 2018. gada 28. maijā – VI.TO./EUIPO – Bottega (Zelta pudeles forma)

(Lieta T-324/18)

2018/C 259/61Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Itālija) (pārstāvis: L. Giove, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks: Sandro Bottega (Colle Umberto, Itālija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašnieks: otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīme (Zelta pudeles forma) – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 11 531 381

Informācija par procesu EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2018. gada 14. marta lēmums lietā R 1036/2017–1

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati

Kļūdains atteikuma pamata saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu vērtējums;

kļūdains atteikuma pamata saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta i), ii) un iii) daļu vērtējums.