201807060551993972018/C 259/613242018TC25920180723FI01FIINFO_JUDICIAL20180528464611

Asia T-324/18: Kanne 28.5.2018 – VLTO v. EUIPO – Bottega (Kullatun pullon muoto)


C2592018FI4610120180528FI0061461461

Kanne 28.5.2018 – VLTO v. EUIPO – Bottega (Kullatun pullon muoto)

(Asia T-324/18)

2018/C 259/61Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Italia) (edustaja: asianajaja L. Giove)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Sandro Bottega (Colle Umberto, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Kolmiulotteinen EU-tavaramerkki (kullatun pullon muoto) – EU-tavaramerkki nro 11 531 381

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.3.2018 asiassa R 1036/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevan hylkäysperusteen virheellinen arviointi

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i, ii ja iii alakohdassa olevan hylkäysperusteen virheellinen arviointi