201806220501970582018/C 240/713232018TC24020180709RO01ROINFO_JUDICIAL20180522616222

Cauza T-323/18: Acțiune introdusă la 22 mai 2018 – Fomanu/EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Reprezentarea unui fluture)


C2402018RO6120120180522RO0071612622

Acțiune introdusă la 22 mai 2018 – Fomanu/EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Reprezentarea unui fluture)

(Cauza T-323/18)

2018/C 240/71Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Fomanu A.G. (Neustadt a.d. Waldnaab, Germania) (reprezentant: S. Reichart, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă nr. 5 481 403

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 16 martie 2018 în cauza R 2241/2016-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate, în măsura în care prin aceasta a fost declarată decăderea mărcii Uniunii Europene atacate în ceea ce privește următoarele produse și servicii:

Clasa 9 – Compact discuri; DVD-uri; programe informatice și software de calculator, în special software de calculator pentru schimbul, stocarea, reproducerea și înregistrarea sistematică de date;

Clasa 16 – Tipărituri, în măsura în care sunt incluse în clasa 16, cu excepția tipăriturilor cu fotografii individuale imprimate (în special fotocărți, calendare foto, fotografii pe pânză, fotografii puzzle, agende foto, clasoare foto);

Clasa 38 – Furnizarea accesului la o bancă de date pentru descărcarea de informații prin media electronică (internet); transmiterea de mesaje și de imagini prin calculator;

Clasa 40 – Legătorie;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 58 alineatul (1) litera (a) și a articolului 2 coroborat cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 19 alineatul (1) coroborat cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1430 al Comisiei.