201806220501970582018/C 240/713232018TC24020180709HU01HUINFO_JUDICIAL20180522616222

T-323/18. sz. ügy: 2018. május 22-én benyújtott kereset – Fomanu kontra EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (egy pillangó ábrázolása)


C2402018HU6120120180522HU0071612622

2018. május 22-én benyújtott kereset – Fomanu kontra EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (egy pillangó ábrázolása)

(T-323/18. sz. ügy)

2018/C 240/71A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Németország) (képviselő: S. Reichart ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes.

A vitatott védjegy: az 5 481 403. sz. európai uniós ábrás védjegy.

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. március 16-án hozott határozata (R 2241/2016-2. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, amennyiben a vitatott védjegy megszűnését állapította meg az a következő áruk és szolgáltatások viszonyában:

9. osztály – CD-k; DVD-k; számítógépes programok és szoftverek, így különösen: adatcserét, adattárolást, adat-visszakeresést, és rendszeres adat-előállítást lehetővé tévő szoftverek;

16. osztály – nyomtatott anyagok, amennyiben a 16. osztályba tartoznak, azon nyomtatott anyagok kivételével, amelyeken személyes fényképek szerepelnek (így különösen fényképkönyvek, fényképes naptárak, fotóvásznak, fényképes puzzle-k, fényképes jegyzetfüzetek, iratrendezők fényképeknek);

38. osztály – hozzáférés biztosítása adatbankhoz elektronikus úton (internet) való információletöltés céljából; üzenet- és képtovábbítás;

40. osztály – könyvkötészet;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontja és (2) bekezdése, továbbá a 18. cikke (1) bekezdése összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek megsértése;

az (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. cikke (1) bekezdése és 10. cikke összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek megsértése.