201806220501970582018/C 240/713232018TC24020180709FI01FIINFO_JUDICIAL20180522616222

Asia T-323/18: Kanne 22.5.2018 – Fomanu v. EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Perhosen esittäminen)


C2402018FI6120120180522FI0071612622

Kanne 22.5.2018 – Fomanu v. EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Perhosen esittäminen)

(Asia T-323/18)

2018/C 240/71Oikeudenkäyntikieli:saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Saksa) (edustaja: asianajaja R. Reichart)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-kuviomerkki nro 5 481 403

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 16.3.2018 asiassa R 2241/2016-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin riidanalaisessa päätöksessä on todettu, että oikeus menetetään seuraavien tavaroiden ja palveluiden osalta

Luokka 9: CD-levyt; digitaaliset videolevyt; Tietokoneohjelmat ja ohjelmistot, erityisesti ohjelmistot tietojen vaihtoon, tallentamiseen, toistoon ja järjestelmälliseen keräämiseen

Luokka 16: Painotuotteet luokassa 16, lukuun ottamatta yksilöllisin valokuvin painettuja painotuotteita (erityisesti valokuvakirjat, valokuvakalenterit, canvas-valokuvataulut, valokuvapalapelit, valokuvamuistikirjat, valokuvakansiot)

Luokka 38: Tietokannan käyttöajan vuokraus tietojen lataamiseksi sähköisten välineiden (Internetin) välityksellä; tietokoneavusteinen viestien ja kuvien siirto

Luokka 40: Kirjansidonta

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 18 artiklan 1 kohdan rikkominen

komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 19 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan rikkominen