201807060681994312018/C 259/603202018TC25920180723RO01ROINFO_JUDICIAL20180522454621

Cauza T-320/18: Acțiune introdusă la 22 mai 2018 – WD/EFSA


C2592018RO4510120180522RO0060451462

Acțiune introdusă la 22 mai 2018 – WD/EFSA

(Cauza T-320/18)

2018/C 259/60Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: WD (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea prezentei acțiuni ca fiind admisibilă și întemeiată;

În consecință,

anularea Deciziei din 14 iulie 2017 adoptate de directorul executiv al EFSA în calitatea sa de AAIC, din care rezultă că reclamanta nu figurează printre agenții promovați în cursul exercițiului de reîncadrare din 2017;

anularea Deciziei AAIC din 9 februarie 2018 de respingere a contestației reclamantei din 10 octombrie 2017 împotriva acestei decizii din 14 iulie 2017;

anularea Deciziei din data de 9 august 2017 (notificată la 10 august 2017) adoptate de directorul executiv al EFSA în calitate de AAIC, referitoare la nereînnoirea contractului de muncă al reclamantei;

anularea Deciziei AAIC din 12 martie 2018 de respingere a contestației reclamantei din 10 noiembrie 2017 împotriva acestei decizii din 9 august 2017;

acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile suferite;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă șapte motive, în ceea ce privește decizia de nereînnoire a contractului său.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea Deciziei din 8 decembrie 2012, „Employment contract management”, adoptată de EFSA.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de motivare.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe dreptul la apărare și, în special, pe dreptul de a fi ascultat.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de solicitudine și a „Work instruction” referitoare la „Contract of Employment renewal process”, adoptată de EFSA.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe erori vădite de apreciere și pe un abuz de putere.

6.

Al șaselea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului încrederii legitime.

7.

Al șaptelea motiv, întemeiat pe încălcarea „Work instructions” și a obligației de solicitudine.

Reclamanta invocă un motiv unic în ceea ce privește decizia de nepromovare, întemeiat pe încălcarea Deciziei din 22 aprilie 2008, „Career of temporary staff and assignment to a post carrying a higher grade than that at which they were engaged”, pe o vădită eroare de apreciere, precum și pe încălcarea principiului nediscriminării.