201806220411970822018/C 240/663122018TC24020180709RO01ROINFO_JUDICIAL20180514565722

Cauza T-312/18: Acțiune introdusă la 14 mai 2018 – Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT)


C2402018RO5620120180514RO0066562572

Acțiune introdusă la 14 mai 2018 – Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT)

(Cauza T-312/18)

2018/C 240/66Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Dentsply De Trey GmbH (Konstanz, Germania) (reprezentant: S. Clark, Solicitor)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: IDS SpA (Savona, Italia)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „AQUAPRINT” – cererea de înregistrare nr. 12 272 407

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 26 februarie 2018 în cauza R 1438/2017-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate, cu excepția părții în care camera de recurs a stabilit că produsele sunt identice/similare și că publicul relevant este specializat în domeniul dentar;

obligarea, în temeiul articolului 134 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, a EUIPO și, după caz, a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Dentsply în prezenta procedură;

modificarea deciziei și în ceea ce privește obligarea la plata cheltuielilor de judecată și obligarea, în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, a intervenientei care cade în pretenții la plata cheltuielilor de judecată efectuate în fața camerei de recurs și a diviziei de opoziție.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001;

încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 2017/1001.