201806220411970822018/C 240/663122018TC24020180709LV01LVINFO_JUDICIAL20180514565722

Lieta T-312/18: Prasība, kas celta 2018. gada 14. maijā – Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (“AQUAPRINT”)


C2402018LV5620120180514LV0066562572

Prasība, kas celta 2018. gada 14. maijā – Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (“AQUAPRINT”)

(Lieta T-312/18)

2018/C 240/66Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dentsply De Trey GmbH (Konstanz, Vācija) (pārstāvis: S. Clark, Solicitor)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: IDS SpA (Savona, Itālija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “AQUAPRINT” – reģistrācijas pieteikums Nr. 12 272 407

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 26. februāra lēmums lietā R 1438/2017-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, izņemot aspektu, ciktāl Apelācijas padome ir konstatējusi, ka preces ir identiskas/līdzīgas un ka konkrētā sabiedrības daļa ir speciālisti zobārstniecības jomā;

saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta 134. pantu piespriest EUIPO un attiecīgajā adījumā – personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt Dentsply šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus;

tāpat saistībā ar tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu – grozīt apstrīdēto lēmumu un saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta 134. panta 1. punktu uzdot EUIPO, lai tas noteiktu personai, kas iestājusies lietā, kurai nolēmumi ir nelabvēlīgi, atlīdzināt Apelācijas padomē un iebildumu nodaļā radušos izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas 2017/1001 8. panta 4. punkta pārkāpums.