201806220411970822018/C 240/663122018TC24020180709FI01FIINFO_JUDICIAL20180514565722

Asia T-312/18: Kanne 14.5.2018 – Dentsply De Trey v. EUIPO – IDS (AQUAPRINT)


C2402018FI5620120180514FI0066562572

Kanne 14.5.2018 – Dentsply De Trey v. EUIPO – IDS (AQUAPRINT)

(Asia T-312/18)

2018/C 240/66Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Dentsply De Trey GmbH (Konstanz, Saksa) (edustaja: S. Clark, solicitor)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: IDS SpA (Savona, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki AQUAPRINT – Rekisteröintihakemus nro 12 272 407

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 26.2.2018 asiassa R 1438/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen paitsi siltä osin kuin valituslautakunta on katsonut, että tavarat ovat samoja tai samankaltaisia ja että kohdeyleisö on erikoistunut hammaslääketieteen alaan;

velvoittaa unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan nojalla EUIPO:n ja mahdollisen väliintulijan korvaamaan Dentsplylle tästä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut;

muuttaa päätöstä myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevin osin ja määrää unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan nojalla EUIPO:n velvoittamaan asian hävinneen väliintulijan korvaamaan valituslautakunnassa ja väiteosastossa käydyistä menettelyissä aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohtaa on rikottu.