201807060611993552018/C 259/583082018TC25920180723LT01LTINFO_JUDICIAL20180517434421

Byla T-308/18: 2018 m. gegužės 17 d. pareikštas ieškinys byloje Hamas / Taryba


C2592018LT4310120180517LT0058431442

2018 m. gegužės 17 d. pareikštas ieškinys byloje Hamas / Taryba

(Byla T-308/18)

2018/C 259/58Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Hamas (Doha, Kataras), atstovaujama advokato L. Glock

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/475, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2017/1426 (OL L 79, 2018, p. 26),

panaikinti 2018 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/468, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1420 (OL L 79, 2018, p. 7),

tiek, kiek šie aktai susiję su Hamas, įskaitant Hamas-Izz al-Din al-Qassem,

priteisti iš Tarybos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas Bendrosios pozicijos 2001/931 1 straipsnio 4 dalies pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba padarė klaidų dėl ieškovei inkriminuojamų faktų.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba padarė vertinimo klaidų dėl organizacijos „Hamas“ teroristinio pobūdžio.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas nesikišimo principo pažeidimu.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad nebuvo pakankamai atsižvelgta į ilgainiui įvykusius situacijos pokyčius.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas pareigos motyvuoti pažeidimu.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę gynybą pažeidimu.