201806220471970572018/C 240/633052018TC24020180709SV01SVINFO_JUDICIAL20180516545411

Mål T-305/18: Talan väckt den 16 maj 2018 – Klyuyev mot rådet


C2402018SV5410120180516SV0063541541

Talan väckt den 16 maj 2018 – Klyuyev mot rådet

(Mål T-305/18)

2018/C 240/63Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukraina) (ombud: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, R Gherson och T. Garner, Solicitors)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2018/333 av den 5 mars 2018 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 63, 2018, s. 48), och

ogiltigförklara rådets genomförandeförordning (EU) 2018/326 av den 5 mars 2018 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 63, 2018, s. 5),

i den del som dessa åtgärder avser sökanden.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra rättsliga grunder.

1.

Första grunden: Rådet gjorde fel då det fann att rekvisitet för att ta upp sökanden i artikel 1.1 i det omtvistade beslutet och i artikel 3.1 i den omtvistade förordningen var uppfyllt.

2.

Andra grunden: Rådet åsidosatte sökanden rättigheter enligt artikel 6, jämförd med artiklarna 2 FEU och 3 FEU, och artiklarna 47 och 48 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i det att rådet antog att behandlingen av sökanden i Ukraina stod i överensstämmelse med grundläggande mänskliga rättigheter.

3.

Tredje grunden: Rådet åsidosatte sökandens rätt till försvar, rätt till god förvaltning och rätt till effektivt domstolsskydd.

4.

Fjärde grunden: Rådet åsidosatte, utan motivering eller proportionalitet, sökandens rätt till egendom och anseende.