201806220471970572018/C 240/633052018TC24020180709SL01SLINFO_JUDICIAL20180516545411

Zadeva T-305/18: Tožba, vložena 16. maja 2018 – Klyuyev/Svet


C2402018SL5410120180516SL0063541541

Tožba, vložena 16. maja 2018 – Klyuyev/Svet

(Zadeva T-305/18)

2018/C 240/63Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Andriy Klyuyev (Doneck, Ukrajina) (zastopniki: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R Gherson in T. Garner, solicitors)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj razglasi za nična:

Sklep Sveta (SZVP) 2018/333 z dne 5. marca 2018 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2018, L 63, str. 48) in

Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/326 z dne 5. marca 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2018, L 63, str. 5),

v delu v katerem ti ukrepi veljajo za tožečo stranko.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet je naredil napake pri presoji, s tem da je štel da je merilo za uvrstitev tožeče stranke na seznam, navedeno v členu 1(1) spornega sklepa in členu 3(1) izpodbijane uredbe, izpolnjeno.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je z domnevo, da je bila tožeča stranka v Ukrajini obravnavana v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami, kršil člen 6 v povezavi s členoma 2 in 3 PEU ter člena 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet je kršil pravice tožeče stranke do obrambe, do dobrega upravljanja in do učinkovitega pravnega sredstva.

4.

Četrti tožbeni razlog: Svet je je neupravičeno in nesorazmerno kršil lastninsko pravico tožeče stranke.