201806220471970572018/C 240/633052018TC24020180709LT01LTINFO_JUDICIAL20180516545411

Byla T-305/18: 2018 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Klyuyev / Taryba


C2402018LT5410120180516LT0063541541

2018 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Klyuyev / Taryba

(Byla T-305/18)

2018/C 240/63Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Andriy Klyuyev (Doneckas, Ukraina), atstovaujamas QC B. Kennelly, baristerio J. Pobjoy, solisitorių R Gherson ir T. Garner

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo panaikinti:

2018 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 63, 2018, p. 48), ir

2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 63, 2018, p. 5),

tiek, kiek jie susiję su ieškovu.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmuoju ieškinio pagrindu tvirtinama, kad Taryba padarė vertinimo klaidų, nusprendusi, kad įvykdyti ieškovo įtraukimo į sąrašą kriterijai, nurodyti ginčijamo sprendimo 1 straipsnio 1 dalyje ir ginčijamo reglamento 3 straipsnio 1 dalyje.

2.

Antruoju ieškinio pagrindu tvirtinama, kad tiek, kiek Taryba tvirtina, jog elgesiu ieškovo atžvilgiu Ukrainoje nebuvo pažeistos pagrindinės žmogaus teisės, buvo pažeistos ieškovo teisės pagal ESS 6 straipsnį, siejamą su 2 ir 3 straipsniais, ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsnius.

3.

Trečiuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad Taryba pažeidė ieškovo teises į gynybą ir teisę į gerą administravimą bei veiksmingą teisminę apsaugą.

4.

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu tvirtinama, kad Taryba pažeidė ieškovo teises į nuosavybę ir reputaciją be jokio pateisinimo ar proporcingumo.