201806220471970572018/C 240/633052018TC24020180709HR01HRINFO_JUDICIAL20180516545411

Predmet T-305/18: Tužba podnesena 16. svibnja 2018. – Kljujev protiv Vijeća


C2402018HR5410120180516HR0063541541

Tužba podnesena 16. svibnja 2018. – Kljujev protiv Vijeća

(Predmet T-305/18)

2018/C 240/63Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Andrij Kljujev (Donjeck, Ukrajina) (zastupnici: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R Gherson i T. Garner, solicitors)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da poništi:

Odluku Vijeća (ZVSP) 2018/333 od 5. ožujka 2018. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2018., L 63, str. 48.), i

Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2018/326 od 5. ožujka 2018. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2018., L 63, str. 5.),

u dijelu u kojem se te mjere odnose na tužitelja.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Vijeće počinilo pogreške u ocjeni smatrajući da je kriterij za uvrštavanje tužitelja u članak 1. stavak 1. pobijane odluke i članak 3. stavak 1. pobijane uredbe ispunjen.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je povreda tužiteljevih prava iz članka 6., u vezi s člancima 2. i 3. UEU-a i člancima 47. i 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, posljedica pretpostavke Vijeća da je postupanje s tužiteljem u Ukrajini bilo u skladu s temeljnim ljudskim pravima.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Vijeće povrijedilo tužiteljeva prava na obranu i pravo na dobru upravu i djelotvornu sudsku zaštitu.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je Vijeće povrijedilo, neopravdano i neproporcionalno, tužiteljeva prava na vlasništvo i ugled.