201806220471970572018/C 240/633052018TC24020180709EL01ELINFO_JUDICIAL20180516545411

Υπόθεση T-305/18: Προσφυγή της 16ης Μαΐου 2018 — Klyuyev κατά Συμβουλίου


C2402018EL5410120180516EL0063541541

Προσφυγή της 16ης Μαΐου 2018 — Klyuyev κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-305/18)

2018/C 240/63Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Andriy Klyuyev (Ντονιέτσκ, Ουκρανία) (εκπρόσωποι: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, R Gherson και T. Garner, Solicitors)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Ο προσφεύγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει:

την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/333 του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/119/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων εν όψει της κατάστασης στην Ουκρανία (ΕΕ 2018, L 63, σ. 48), και

τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/326 του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2018, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 208/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία (ΕΕ 2018, L 63, σ. 5),

καθόσον τα μέτρα αυτά ισχύουν εις βάρος του προσφεύγοντος.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλει τέσσερις λόγους.

1.

Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι το Συμβούλιο υπέπεσε σε σφάλματα εκτιμήσεως όσον αφορά το ζήτημα αν πληρούται το κριτήριο για την καταχώριση του ονόματος του προσφεύγοντος στον επίμαχο κατάλογο, κατά το άρθρο 1, παράγραφος 1, της προσβαλλομένης αποφάσεως και το άρθρο 3, παράγραφος 1, του προσβαλλομένου κανονισμού.

2.

Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι το Συμβούλιο παραβίασε τα δικαιώματα που παρέχονται στον προσφεύγοντα από τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 6 και των άρθρων 2 και 3 της ΣΕΕ, καθώς και από τα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον έκρινε ότι η μεταχείριση της οποίας τυγχάνει ο προσφεύγων στην Ουκρανία σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

3.

Με τον τρίτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι το Συμβούλιο παραβίασε τα δικαιώματα άμυνας του προσφεύγοντος, καθώς και τα δικαιώματα χρηστής διοικήσεως και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

4.

Με τον τέταρτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι το Συμβούλιο παραβίασε, άνευ αιτιολογίας και αντιθέτως προς την αρχή της αναλογικότητας, το δικαίωμα ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος και ότι έθιξε τη φήμη του.