201806150621955132018/C 231/572912018TC23120180702RO01ROINFO_JUDICIAL20180507454511

Cauza T-291/18: Acțiune introdusă la 7 mai 2018 – Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)


C2312018RO4510120180507RO0057451451

Acțiune introdusă la 7 mai 2018 – Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

(Cauza T-291/18)

2018/C 231/57Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donaueschingen, Germania) (reprezentant: A. Jacob, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „Compliant Constructs” – cererea de înregistrare nr. 16 125 461.

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 5 martie 2018 în cauza R 1626/2017-4.

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și dispunerea înregistrării;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.