201806150621955132018/C 231/572912018TC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL20180507454511

Lieta T-291/18: Prasība, kas celta 2018. gada 7. maijā – Biedermann Technologies/EUIPO (“Compliant Constructs”)


C2312018LV4510120180507LV0057451451

Prasība, kas celta 2018. gada 7. maijā – Biedermann Technologies/EUIPO (“Compliant Constructs”)

(Lieta T-291/18)

2018/C 231/57Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donaueschingen, Vācija) (pārstāvis: A. Jacob, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Compliant Constructs” – reģistrācijas pieteikums Nr. 16 125 461

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2017. gada 5. marta lēmums lietā R 1626/2017–4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un reģistrēt preču zīmi;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 2. punkta pārkāpums.