201806150621955132018/C 231/572912018TC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180507454511

Kohtuasi T-291/18: 7. mail 2018 esitatud hagi – Biedermann Technologies versus EUIPO (Compliant Constructs)


C2312018ET4510120180507ET0057451451

7. mail 2018 esitatud hagi – Biedermann Technologies versus EUIPO (Compliant Constructs)

(Kohtuasi T-291/18)

2018/C 231/57Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donaueschingen, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Jacob)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Compliant Constructs“ – registreerimistaotlus nr 16 125 461

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 5. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 1626/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja rahuldada registreerimistaotlus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 2 rikkumine.