201806150541955112018/C 231/552882018TC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL20180504434311

Lieta T-288/18: Prasība, kas celta 2018. gada 4. maijā – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (“NATURE’S VARIETY INSTINCT”)


C2312018LV4310120180504LV0055431431

Prasība, kas celta 2018. gada 4. maijā – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (“NATURE’S VARIETY INSTINCT”)

(Lieta T-288/18)

2018/C 231/55Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: M. Montañá Mora un S. Sebe Marin, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Natural Instinct Ltd (Camberley, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “NATURE’S VARIETY INSTINCT” – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 290 589

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2018. gada 28. februāra lēmums lietā R 1658/2017-5

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un attiecīgajā gadījumā – iebildumu iesniedzējam solidāri atlīdzināt visus šīs tiesvedības tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.