201806150551955122018/C 231/542872018TC23120180702RO01ROINFO_JUDICIAL20180504424211

Cauza T-287/18: Acțiune introdusă la 4 mai 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)


C2312018RO4210120180504RO0054421421

Acțiune introdusă la 4 mai 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

(Cauza T-287/18)

2018/C 231/54Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Statele Unite) (reprezentanți: M. Montañá Mora, S. Sebe Marin, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Natural Instinct Ltd (Camberley, Regatul Unit)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă Nature’s Variety Instinct – cererea de înregistrare nr. 14 290 647

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 6 martie 2018 în cauza R 1659/2017-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO și – dacă este cazul – a persoanei care a formulat opoziția la plata în solidar a tuturor cheltuielilor de judecată aferente acestei proceduri.

Motivele invocate

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001.