201806150551955122018/C 231/542872018TC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL20180504424211

Lieta T-287/18: Prasība, kas celta 2018. gada 4. maijā – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (“Nature’s Variety Instinct”)


C2312018LV4210120180504LV0054421421

Prasība, kas celta 2018. gada 4. maijā – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (“Nature’s Variety Instinct”)

(Lieta T-287/18)

2018/C 231/54Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: M. Montañá Mora un S. Sebe Marin, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Natural Instinct Ltd (Camberley, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Nature’s Variety Instinct” – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 290 647

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2018. gada 6. marta lēmums lietā R 1659/2017-5

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un attiecīgajā gadījumā – iebildumu iesniedzējam solidāri atlīdzināt visus šīs tiesvedības tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.