201806220591970182018/C 240/602862018TC24020180709RO01ROINFO_JUDICIAL20180507525211

Cauza T-286/18: Acțiune introdusă la 7 mai 2018 – Azarov/Consiliul


C2402018RO5210120180507RO0060521521

Acțiune introdusă la 7 mai 2018 – Azarov/Consiliul

(Cauza T-286/18)

2018/C 240/60Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (reprezentanți: A. Egger și G. Lansky, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea, în măsura în care îl privesc, a Deciziei (PESC) 2018/333 a Consiliului din 5 martie 2018 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2018, L 63, p. 48) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/326 al Consiliului din 5 martie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2018, L 63, p. 5), în conformitate cu articolul 263 TFUE;

adoptarea anumitor măsuri de organizare a procedurii, în conformitate cu articolul 64 din Regulamentul de procedură al Tribunalului;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată, în conformitate cu articolul 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.

1.

Primul motiv se întemeiază pe încălcarea principiului proporționalității.

Reclamantul arată că măsurile restrictive, deja dispuse pentru a cincea oară, ar fi vădit disproporționate.

2.

Al doilea motiv se întemeiază pe o eroare vădită de apreciere.

Reclamantul susține că Consiliul nu ar dispune de baza factuală suficient de solidă impusă de jurisprudență pentru a decide prelungirea măsurilor restrictive.