201806290641986392018/C 249/472852018TC24920180716RO01ROINFO_JUDICIAL20180504373821

Cauza T-285/18: Acțiune introdusă la 4 mai 2018 – Pšonka/Consiliul


C2492018RO3710120180504RO0047371382

Acțiune introdusă la 4 mai 2018 – Pšonka/Consiliul

(Cauza T-285/18)

2018/C 249/47Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamant: Viktor Pavlovič Pšonka (Kiev, Ucraina) (reprezentant: M. Mleziva, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (PESC) 2018/333 a Consiliului din 5 martie 2018 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina, precum și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/326 al Consiliului din 5 martie 2018, în măsura în care această decizie și acest regulament îl vizează pe reclamat;

obligarea Consiliului Uniunii Europene să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de reclamant.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă trei motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea dreptului la bună administrare.

În susținerea cererii, reclamantul invocă printre altele că Consiliul Uniunii Europene nu a dat dovadă de diligență cu ocazia adoptării Deciziei (PESC) 2018/333 din 5 martie 2018, dat fiind că înainte de adoptarea deciziei atacate nu a analizat argumentele și probele prezentate de reclamant în apărarea sa și și-a întemeiat decizia în principal pe o scurtă expunere a Parchetului General din Ucraina, fără a solicita nicio informație suplimentară cu privire la desfășurarea anchetei din Ucraina.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea dreptului de proprietate al reclamantului.

Reclamantul susține în această privință că măsurile restrictive adoptate împotriva sa sunt disproporționate, depășesc ceea ce este necesar și constituie o atingere a garanțiilor prevăzute de dreptul internațional referitoare la protecția dreptului de proprietate al reclamantului.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea drepturilor fundamentale ale reclamantului, astfel cum sunt garantate de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Reclamantul susține în această privință că, prin adoptarea măsurilor restrictive, i-au fost încălcate dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție, precum și dreptul la protecția proprietății private.