201806290641986392018/C 249/472852018TC24920180716LT01LTINFO_JUDICIAL20180504373821

Byla T-285/18: 2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Pšonka / Taryba


C2492018LT3710120180504LT0047371382

2018 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Pšonka / Taryba

(Byla T-285/18)

2018/C 249/47Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovas: Viktor Pavlovič Pšonka (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas advokato M. Mleziva

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2018/326 tiek, kiek minėti sprendimas ir reglamentas susiję su ieškovu.

Nurodyti Europos Sąjungos Tarybai padengti savo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisės į gerą administravimą pažeidimu.

Ieškovas, be kita ko, teigia, kad Europos Sąjungos Taryba, priimdama 2018 m. kovo 5 d. Sprendimą (BUSP) 2018/333, nesilaikė rūpestingumo pareigos, nes prieš priimdama skundžiamą sprendimą ji neišnagrinėjo nei ieškovo pateiktų argumentų, nei įrodymų, paneigiančių jam pareikštus kaltinimus; ji iš esmės rėmėsi tik Ukrainos generalinės prokuratūros parengta trumpa santrauka ir neprašė jokios papildomos informacijos apie tyrimo eigą Ukrainoje.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su ieškovo teisės į nuosavybę pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovas tvirtina, kad ribojamosios priemonės, kurių buvo imtasi prieš jį, yra neproporcingos, nereikalingos ir pažeidžia tarptautines garantijas, susijusias su ieškovo teisės į nuosavybę apsauga.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su ieškovo pagrindinių teisių, garantuojamų pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovas nurodo, kad taikant jam ribojamąsias priemones, buvo pažeista jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos principas, taip pat teisė į privačią nuosavybę.