201806290751986712018/C 249/462842018TC24920180716HU01HUINFO_JUDICIAL20180503363721

T-284/18. sz. ügy: 2018. május 3-án benyújtott kereset – Arbuzov kontra Tanács


C2492018HU3610120180503HU0046361372

2018. május 3-án benyújtott kereset – Arbuzov kontra Tanács

(T-284/18. sz. ügy)

2018/C 249/46Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Sergej Arbuzov (Kijev, Ukrajna) (képviselő: K. Mleziva ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a Szergej Arbuzovot érintő részében semmisítse meg az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2018. március 5-i (KKBP) 2018/333 tanácsi határozatot;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a saját költségeinek és a Szergej Arbuzov részéről felmerült költségeknek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a megfelelő ügyintézéshez való jog megsértésére alapított jogalap

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes többek között azzal érvel, hogy a 2018. március 5-i (KKBP) 2018/333 határozat elfogadásakor a Tanács nem a megfelelő gondossággal járt el, mivel a megtámadott határozat elfogadása előtt nem vizsgálta a felperes állításait és az általa előterjesztett, mellette szóló bizonyítékokat, továbbá mivel kizárólag az Ukrajna főügyésze által előadott rövid ismertetőre támaszkodott és semmiféle kiegészítő információt nem kért az ukrajnai vizsgálat lefolytatására vonatkozóan.

2.

A második, a felperes tulajdonhoz való jogának megsértésére alapított jogalap

E tekintetben a felperes előadja, hogy a vele szemben elfogadott korlátozó intézkedések aránytalanok, szükségtelenek és sértik a tulajdonhoz való jogának védelmével kapcsolatos nemzetközi garanciákat.