201806290751986712018/C 249/462842018TC24920180716HR01HRINFO_JUDICIAL20180503363721

Predmet T-284/18: Tužba podnesena 3. svibnja 2018. – Arbuzov protiv Vijeća


C2492018HR3610120180503HR0046361372

Tužba podnesena 3. svibnja 2018. – Arbuzov protiv Vijeća

(Predmet T-284/18)

2018/C 249/46Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Sergej Arbuzov (Kijev, Ukrajina) (zastupnik: M. Mleziva, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2018/333 od 5. ožujka 2018. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini u dijelu u kojem se ta odluka odnosi na Sergeja Arbuzova.

utvrdi da Vijeće Europske unije mora snositi vlastite troškove te mu naloži snošenje troškova nastalih Sergeju Arbuzovu.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na dobru upravu.

Tužitelj u potporu svojoj tužbi navodi, inter alia, da Vijeće Europske unije nije postupalo s brigom i dužnom pažnjom pri donošenu Odluke (ZVSP) 2018/333 od 5. ožujka 2018., jer se prije donošenja sporne odluke nije očitovalo o tužiteljevim argumentima i dokazima koje je podnio, koji govore u prilog njegovu stajalištu, i prije svega se oslonilo na kratak sažetak ureda ukrajinskog glavnog državnog odvjetnika i nije zatražilo bilo kakve dodatne informacije o tijeku istrage u Ukrajini.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi tužiteljevog prava vlasništva.

Tužitelj s tim u vezi tvrdi da su mjere ograničavanja donesene protiv njega neproporcionalne, prelaze ono što je nužno i da se njima povrjeđuju jamstva zaštite tužiteljeva prava vlasništva prema međunarodnom pravu.