201806290751986712018/C 249/462842018TC24920180716FI01FIINFO_JUDICIAL20180503363721

Asia T-284/18: Kanne 3.5.2018 – Arbuzov v. neuvosto


C2492018FI3610120180503FI0046361372

Kanne 3.5.2018 – Arbuzov v. neuvosto

(Asia T-284/18)

2018/C 249/46Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Sergej Arbuzov (Kiova, Ukraina) (edustaja: asianajaja M. Mleziva)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 5.3.2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/333 Sergej Arbuzovia koskevilta osin

toteamaan, että Euroopan unionin neuvoston on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvattava Sergej Arbuzoville aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu hyvää hallintoa koskevan oikeuden loukkaamiseen.

Kantaja väittää kanteensa tueksi muun muassa, että Euroopan unionin neuvosto ei toiminut huolellisesti antaessaan 5.3.2018 päätöksen (YUTP) 2018/333, koska se ei ennen riidanalaisen päätöksen antamista tarkastellut kantajan argumentteja ja näyttöä, jonka hän oli esittänyt näkemyksensä tueksi, ja se nojautui kyseisessä päätöksessä ensisijaisesti Ukrainan yleisen syyttäjän viraston laatimaan lyhyeen yhteenvetoon eikä pyytänyt mitään lisätietoja tutkimusten kulusta Ukrainassa.

2)

Toinen kanneperuste perustuu kantajan omaisuudensuojan loukkaamiseen.

Kantaja väittää tässä yhteydessä, että hänen osaltaan toteutetut rajoitetut toimenpiteet ovat suhteettomia, koska niillä ylitetään se, mikä on tarpeen, ja ne merkitsevät niiden kansainvälisen oikeuden mukaisten takeiden loukkaamista, jotka koskevat kantajan omaisuudensuojaa.