201806150801955062018/C 231/532792018TC23120180702CS01CSINFO_JUDICIAL20180430414221

Věc T-279/18: Žaloba podaná dne 30. dubna 2018 – Alliance Pharmaceuticals v. EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)


C2312018CS4110120180430CS0053411422

Žaloba podaná dne 30. dubna 2018 – Alliance Pharmaceuticals v. EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

(Věc T-279/18)

2018/C 231/53Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Alliance Pharmaceuticals Ltd (Wiltshire, Spojené království) (zástupce: M. Edenborough, QC)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf/Ts, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie v souvislosti s ochrannou známkou AXICORP ALLIANCE – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 1 072 913

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. února 2018, ve věci R 1473/2017-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

podpůrně, aby změnil napadené rozhodnutí pátého odvolacího senátu v tom smyslu, aby v něm bylo konstatováno, že námitka má být postoupena námitkovému oddělení k přehodnocení námitky, a to vedle jejího přehodnocení podle čl. 8 odst. 4 i podle čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5,

uložil EUIPO, aby žalobkyni nahradil náklady řízení, jež jí vznikly v souvislosti s podáním této žaloby, a náklady řízení před odvolacím senátem. Podpůrně pro případ, že další účastnice v řízení před odvolacím senátem vstoupí do tohoto řízení jako vedlejší účastnice, aby uložil žalovanému a vedlejší účastnici společně a nerozdílně, aby uhradily žalobkyni náklady řízení, jež jí vznikly v souvislosti s podáním této žaloby, a náklady řízení před odvolacím senátem.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001;

Odvolací senát se dopustil nesprávného posouzení specifikací starších zapsaných ochranných známek, v důsledku čehož konstatoval, že z takto dovozených důkazů o používání nevyplývá skutečné užívání v případě výrobků zařazených do těchto specifikací.