201806150521955202018/C 231/512762018TC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180427404011

Kohtuasi T-276/18: 27. aprillil 2018 esitatud hagi – Julius-K9 versus EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)


C2312018ET4010120180427ET0051401401

27. aprillil 2018 esitatud hagi – Julius-K9 versus EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Kohtuasi T-276/18)

2018/C 231/51Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Ungari) (esindaja: advokaat G. Jambrik)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: El Corte Inglés, SA (Madrid, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk K9 UNIT – registreerimistaotlus nr 14 590 831

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 22. veebruari 2018. aasta otsus asjas R 1432/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.