201806290691986822018/C 249/452742018TC24920180716LT01LTINFO_JUDICIAL20180430353622

Byla T-274/18: 2018 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Klymenko / Taryba


C2492018LT3520120180430LT0045352362

2018 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Klymenko / Taryba

(Byla T-274/18)

2018/C 249/45Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Maskva, Rusija), atstovaujamas advokato M. Phelippeau

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti Oleksandr Viktorovych Klymenko ieškinį priimtinu;

panaikinti 2018 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/333, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje;

panaikinti 2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/326, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje;

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 ir 91 straipsnius.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su ginčijamų aktų motyvavimo nepakankamumu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su teisių į gynybą ir teisės pareikšti veiksmingą ieškinį, kurias užtikrina pagrindiniai Europos teisės principai, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniai, pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teisinio pagrindo nebuvimu, nes ESS 29 straipsnis negali būti ribojamosios priemonės O. V. Klymenko atžvilgiu teisiniu pagrindu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su faktine klaida, nes O. V. Klymenko nurodo aplinkybes, įrodančias pakankamo faktinio pagrindo, kuris pagrįstu kokį nors baudžiamąjį procesą, nebuvimą.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su pagrindinės teisės pažeidimu, kiek tai susiję su nuosavybe; tai yra pagrindinis Sąjungos teisės principas, saugomas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsniu ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 papildomo protokolo 1 straipsniu.