201806220621970612018/C 240/592732018TC24020180709HU01HUINFO_JUDICIAL20180430515111

T-273/18. sz. ügy: 2018. április 30-án benyújtott kereset – Bernaldo de Quirós kontra Bizottság


C2402018HU5110120180430HU0059511511

2018. április 30-án benyújtott kereset – Bernaldo de Quirós kontra Bizottság

(T-273/18. sz. ügy)

2018/C 240/59Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Belén Bernaldo de Quirós (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen:

semmisítse meg a 2017. július 6-i határozatot;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a panaszt elutasító 2018. január 31-i határozatot;

rendelje el a felperest ezen határozatok miatt ért, jelképesen 1 euró összegre becsült nem vagyoni kár megtérítését;

az alperest kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a felperessel szemben folytatott közigazgatási vizsgálat kapcsán a Vizsgálati és Fegyelmi Hivatalra ruházott hatáskör, valamint a pártatlanság és a megfelelő ügyintézés elvének megsértésén alapul.

2.

A második jogalap részben a védelemhez való jog tiszteletben tartása elvének és a személyzeti szabályzat IX. melléklete 3. bekezdésének megsértésén, másrészt a fegyveregyenlőség elvének a felperesnek a személyzeti szabályzat IX. mellékletének 22. cikke szerinti meghallgatása során történő megsértésén alapul.

3.

A harmadik jogalap az arányosság elvének megsértésén és nyilvánvalóan téves értékelésen alapul.