201806080311931532018/C 221/432722018TC22120180625NL01NLINFO_JUDICIAL20180427363722

Zaak T-272/18: Beroep ingesteld op 27 april 2018 — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS)


C2212018NL3620120180427NL0043362372

Beroep ingesteld op 27 april 2018 — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS)

(Zaak T-272/18)

2018/C 221/43Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: EBM Technologies Inc. (Taipei City, Taiwan) (vertegenwoordigers: J. Liesegang, M. Jost, N. Lang, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: Uniewoordmerk „MobiPACS” — inschrijvingsaanvraag nr. 16 400 061

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 19 februari 2018 in zaak R 2145/2017-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 42, lid 1, juncto artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.