201806080311931532018/C 221/432722018TC22120180625HR01HRINFO_JUDICIAL20180427363722

Predmet T-272/18: Tužba podnesena 27. travnja 2018. – EBM Technologies protiv EUIPO-a (MobiPACS)


C2212018HR3620120180427HR0043362372

Tužba podnesena 27. travnja 2018. – EBM Technologies protiv EUIPO-a (MobiPACS)

(Predmet T-272/18)

2018/C 221/43Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: EBM Technologies Inc. (Taipei, Tajvan) (zastupnici: J. Liesegang, M. Jost, N. Lang, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „MobiPACS” – prijava za registraciju br. 16 400 061

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. veljače 2018. u predmetu R 2145/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

EUIPO-u naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 42. stavka 1. u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća