201806080311931532018/C 221/432722018TC22120180625DA01DAINFO_JUDICIAL20180427363722

Sag T-272/18: Sag anlagt den 27. april 2018 — EBM Technologies mod EUIPO (MobiPACS)


C2212018DA3620120180427DA0043362372

Sag anlagt den 27. april 2018 — EBM Technologies mod EUIPO (MobiPACS)

(Sag T-272/18)

2018/C 221/43Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: EBM Technologies Inc. (Taipei City, Taiwan) (ved advokaterne J. Liesegang, M. Jost og N. Lang)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »MobiPACS« — registreringsansøgning nr. 16 400 061

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 19. februar 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 2145/2017-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 42, stk. 1, sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001