201806080311931532018/C 221/432722018TC22120180625CS01CSINFO_JUDICIAL20180427363722

Věc T-272/18: Žaloba podaná dne 27. dubna 2018 – EBM Technologies v. EUIPO (MobiPACS)


C2212018CS3620120180427CS0043362372

Žaloba podaná dne 27. dubna 2018 – EBM Technologies v. EUIPO (MobiPACS)

(Věc T-272/18)

2018/C 221/43Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: EBM Technologies Inc. (Taipei City, Tchaj-wan) (zástupci: Rechtsanwälte J. Liesegang, M. Jost, N. Lang)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „MobiPACS“ – Přihláška č. 16 400 061

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. února 2018, ve věci R 2145/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 42 odst. 1 ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001.