201806150531955352018/C 231/502712018TC23120180702SL01SLINFO_JUDICIAL20180503394021

Zadeva T-271/18: Tožba, vložena 3. maja 2018 – Mauritsch/INEA


C2312018SL3910120180503SL0050391402

Tožba, vložena 3. maja 2018 – Mauritsch/INEA

(Zadeva T-271/18)

2018/C 231/50Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Walter Mauritsch (Dunaj, Avstrija) (zastopnika: S. Rodrigues in A. Champetier, odvetnika)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi, prvič, odločbo tožene stranke z dne 24. januarja 2018, s katero je bila zavrnjena njena pritožba z dne 4. oktobra 2017, in, drugič, odločbo tožene stranke z dne 2. avgusta 2017, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za nadomestilo škode, vložena 10. aprila 2017;

toženi stranki naloži, naj tožeči stranki plača nadomestilo za materialno škodo, ki jo je domnevno utrpela zaradi prezadolžitve tožene stranke, namreč izgubo dajatve za brezposelnost za obdobje največ treh let, skupaj z obrestmi; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov, ki jih je utrpela tožeča stranka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka navaja en tožbeni razlog, in sicer je tožena stranka ni v zadostni meri obvestila o njegovih pravicah iz socialnega zavarovanja v primeru njene zavrnitve podpisa podaljšanja pogodbe. Tožeča stranka trdi, da ni vedela, da se bo njeno zavrnitev podpisa pogodbe štelo za odpoved. Tožeča stranka tako ni bila obveščena, tožena stranka pa je kršila svojo dolžnost skrbnega ravnanja iz člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.