201806150531955352018/C 231/502712018TC23120180702HR01HRINFO_JUDICIAL20180503394021

Predmet T-271/18: Tužba podnesena 3. svibnja 2018. – Mauritsch protiv INEA-e


C2312018HR3910120180503HR0050391402

Tužba podnesena 3. svibnja 2018. – Mauritsch protiv INEA-e

(Predmet T-271/18)

2018/C 231/50Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Walter Mauritsch (Beč, Austrija) (zastupnici: S. Rodrigues i A. Champetier, odvjetnici)

Tuženik: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

kao prvo, poništi tuženikovu odluku od 24. siječnja 2018. o odbacivanju tužiteljevog prigovora od 4. listopada 2017. i, kao drugo, njegovu odluku od 2. kolovoza 2017. o odbijanju tužiteljevog zahtjeva za naknadu štete, podnesenog 10. travnja 2017.;

naloži tuženiku da tužitelju naknadi imovinsku štetu koju je on navodno pretrpio tuženikovom krivnjom, u iznosu koji odgovara gubitku naknade za slučaj nezaposlenosti za maksimalno razdoblje od tri godine, uvećano za pripadajuću kamatu; i

naloži tuženiku da naknadi tužiteljeve troškove.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tužbeni razlog kojim tvrdi da mu tuženik nije dostavio točne i jasne informacije o njegovim pravima u okviru socijalne sigurnosti u slučaju da odbije potpisati produljenje ugovora. Tužitelj smatra da nije mogao znati da će se njegovo odbijanje potpisivanja ugovora smatrati otkazom. Stoga su tužitelju uskraćene informacije i tuženik je povrijedio svoju obvezu postupanja s dužnom pažnjom i načelo dobre uprave iz članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.