201806150531955352018/C 231/502712018TC23120180702EL01ELINFO_JUDICIAL20180503394021

Υπόθεση T-271/18: Προσφυγή-αγωγή της 3ης Μαΐου 2018 — Mauritsch κατά INEA


C2312018EL3910120180503EL0050391402

Προσφυγή-αγωγή της 3ης Μαΐου 2018 — Mauritsch κατά INEA

(Υπόθεση T-271/18)

2018/C 231/50Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Walter Mauritsch (Βιέννη, Αυστρία) (εκπρόσωποι: S. Rodrigues και A. Champetier, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενος: Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)

Αιτήματα

Ο προσφεύγων-ενάγων (στο εξής: W.M.) ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει, πρώτον, την απόφαση του καθού-εναγομένου της 24ης Ιανουαρίου 2018, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση του W.M. της 4ης Οκτωβρίου 2017, και, δεύτερον, την απόφαση του καθού-εναγομένου της 2ας Αυγούστου 2017, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του W.M. της 10ης Απριλίου 2017 περί αποζημιώσεως·

να υποχρεώσει τον καθού-εναγόμενο να καταβάλει εντόκως αποζημίωση στον W.M. για την υλική ζημία που ο δεύτερος ισχυρίζεται ότι υπέστη συνεπεία σφάλματος του πρώτου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα ο W.M. να χάσει το επίδομα ανεργίας για περίοδο τριών ετών, και

να καταδικάσει τον καθού-εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο W.M. προβάλλει ότι ο ΙΝΕΑ δεν του παρέσχε δέουσα και σαφή πληροφόρηση όσον αφορά τα δικαιώματά του κοινωνικής ασφαλίσεως στην περίπτωση αρνήσεώς του να υπογράψει την ανανέωση της συμβάσεώς του εργασίας. Ο W.M. προβάλλει ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι η άρνησή του να υπογράψει την εν λόγω ανανέωση θα εκλαμβανόταν ως παραίτηση. Ως εκ τούτου, ο W.M. δεν έλαβε αναγκαίες πληροφορίες και ο καθού-εναγόμενος παρέβη το καθήκον του επιμελείας και παραβίασε την αρχή της χρηστής διοικήσεως, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.