201806150501954992018/C 231/492692018TC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL20180502383922

Lieta T-269/18: Prasība, kas celta 2018. gada 2. maijā – Inditex/EUIPO – Ffauf (“ZARA”)


C2312018LV3820120180502LV0049382392

Prasība, kas celta 2018. gada 2. maijā – Inditex/EUIPO – Ffauf (“ZARA”)

(Lieta T-269/18)

2018/C 231/49Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteikso, Spānija) (pārstāvji: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal un E. Armero Lavie, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Ffauf SA (Luksemburga, Luksemburga)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “ZARA” – reģistrācijas pieteikums Nr. 8 929 952

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2018. gada 2. februāra lēmums apvienotajās lietās R 359/2015-5 un R 409/2015-5

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu daļā, kurā, noraidot prasītājas apelācijas sūdzību un daļēji apmierinot personas, kas iestājusies lietā, apelācijas sūdzību, ir noraidīts Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ZARA” reģistrācijas pieteikums Nr. 8 929 952 attiecībā uz šādām precēm un pakalpojumiem: 29. klase – konservēti, saldēti, žāvēti un kaltēti augļi un dārzeņi, želejas, ievārījumi; kompoti; piena produkti, eļļas un pārtikas tauki; 30. klase – rīsi, tapioka, sāgo, milti un labības produkti, maize, konditorejas izstrādājumi un saldumi, raugs, cepamais pulveris, sāls, sinepes, etiķis, garšvielu mērces, garšvielas, no rīsiem gatavotas uzkodas; 31. klase – svaigi dārzeņi; 32. klase – svaigas sulas; 35. klase – mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumi, izmantojot pasaules informātikas tīklus, katalogus, pastu, telefonu, radio un televīziju un citus elektroniskos saziņas līdzekļus, attiecībā uz konservētiem, saldētiem, žāvētiem un kaltētiem dārzeņiem, pārtikas eļļām, rīsiem, miltiem un labības produktiem, maizi, etiķi, garšvielu mērcēm; 43. klase – restorānu pakalpojumi (ēdināšana), pašapkalpošanās restorānu un kafejnīcu pakalpojumi;

piespriest EUIPO un attiecīgā gadījumā personai, kas iestājusies lietā (Ffauf SA), atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo tiesvedību Vispārējā tiesā;

piespriest iebildumu iesniedzējai – FFAUF, S.A. – atlīdzināt izdevumus saistībā ar apelācijas procesu apvienotajās lietās R 359/2015-5 un R 409/2015-5 EUIPO Apelācijas padomē.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta un 42. panta 2. un 3. punkta, kā arī Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 2. un 3. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.