201806150501954992018/C 231/492692018TC23120180702HR01HRINFO_JUDICIAL20180502383922

Predmet T-269/18: Tužba podnesena 2. svibnja 2018. – Inditex protiv EUIPO-a – Ffauf (ZARA)


C2312018HR3820120180502HR0049382392

Tužba podnesena 2. svibnja 2018. – Inditex protiv EUIPO-a – Ffauf (ZARA)

(Predmet T-269/18)

2018/C 231/49Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španjolska) (zastupnici: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal i E. Armero Lavie, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Ffauf SA (Luxembourg, Luksemburg)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „ZARA” – prijava za registraciju br. 8 929 952

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. veljače 2018. u spojenim predmetima R 359/2015-5 i R 409/2015-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku jer je njome, time što je odbijena tužiteljeva žalba i djelomično prihvaćen intervenijentov zahtjev, odbijena prijava figurativnog žiga Europske unije ZARA br. 8 929 952 za sljedeće proizvode i usluge: Razred 29. –voće i povrće, konzervirano, zamrznuto, sušeno i kuhano, želei, džemovi, kompoti, mliječni proizvodi, ulja i masti; Razred 30. – riža, tapioka, sago [škrob iz jezgre palme sago], brašno, žitarice, kruh, tijesto za kolače i slastice, pjenica [kvasac], prašak za dizanje, sol, slačica [senf], ocat, umaci (začinski), mirodije, grickalice od riže; Razred 31. – svježe povrće; Razred 32. – svježi sokovi; Razred 35. – maloprodajne usluge i veleprodajne usluge u trgovinama, putem globalnih računalnih mreža, kataloški, putem pošte, telefonski, putem radija, televizije i drugih elektroničkih sredstava povrća, konzerviranog, zamrznutog, sušenog i kuhanog, ulja za prehranu, riže, brašna i žitarica, kruha, octa, umaka (začinskih); Razred 43. – pružanje hrane i pića, restorani sa samoposluživanjem;

naloži EUIPO-u i, po potrebi, intervenijentu (Ffauf SA) snošenje troškova nastalih u postupku pokrenutom ovom tužbom pred Općim sudom:

naloži drugoj strani u postupku, društvu FFAUF, S.A, snošenje troškova nastalih u spojenim predmetima R 359/2015-5 i R 409/2015-5 pred petim žalbenim vijećem EUIPO-a.

Tužbeni razlozi

Povreda članka 15. stavka 1. i članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 te pravila 22. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 2868/95.

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.