201806150501954992018/C 231/492692018TC23120180702DA01DAINFO_JUDICIAL20180502383922

Sag T-269/18: Sag anlagt den 2. maj 2018 — Inditex mod EUIPO — Ffauf (ZARA)


C2312018DA3820120180502DA0049382392

Sag anlagt den 2. maj 2018 — Inditex mod EUIPO — Ffauf (ZARA)

(Sag T-269/18)

2018/C 231/49Stævningen er affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spanien) (ved advokaterne G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal og E. Armero Lavie)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Ffauf SA (Luxembourg, Luxembourg)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Industria de Diseño Textil, SA

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket ZARA — registreringsansøgning nr. 8 929 952

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 2. februar 2018 af Femte Appelkammer ved EUIPO (forenede sager R 359/2015-5 og R 409/2015-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som den — efter afslag på sagsøgerens klage og delvist medhold til intervenienten — afslog ansøgningen om registrering af EU-ordmærket ZARA nr. 8 929 952 for følgende varer og tjenesteydelser: klasse 29 — konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; klasse 30 — ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler på basis af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, gær, bagepulver; salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, snacks på basis af ris klasse 31 — friske grøntsager; klasse 32 — frisk saft; klasse 35 — detail- og engrossalg i forretninger, via globale computernetværk, via kataloger, via post, via telefon, via radio og fjernsyn samt via andre elektroniske medier af konserverede, frosne, tørrede og kogte grøntsager, spiselige olier, ris, mel og kornpræparater, brød, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); klasse 43 — restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, selvbetjeningsrestauranter, cafeterier.

EUIPO og i givet fald intervenienten (Ffauf SA) tilpligtes at betale sagsomkostningerne for Retten.

Den indsigende part, FFAUF, S.A., tilpligtes at betale sagsomkostningerne i de forenede sager R 359/2015-5 og R 409/2015-5 for Femte Appelkammer ved EUIPO.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 15, stk. 1, og artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 og regel 22, stk. 2 og 3, i forordning nr. 2868/95

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.